ناخودآگاه - قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


دیروز با دوستی رفته بودم بیرون ،حین رانندگی برای چند لحظه حواس دوستم پرت شد و نزدیک بود با یه کبوتر که داشت از روی زمین دانه می خورد تصادف کنه ،یکدفعه بی اختیار اسم همسر سابق رو صدا کردم و گفتم مواظب باش .

یه حالی شدم ،انگار سال ها بود که اسمش رو صدا نکرده بودم.

لعنت به این ناخودآگاه بی رحم !

نویسنده : ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٧
کلمات کلیدی :ناخودآگاه