روزها می گذرد.... - قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


 

days past by days

we go far and far

we even don't turn our face and look back to see how much we go far

you go to your way and i go to my way without say good bye

maybe our ways were two separated roads from the first 

we are two strangers  

 

نویسنده : ; ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٢
کلمات کلیدی :روزها می گذرد