فرشته ای از زمین پر کشید - قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


دلم گرفته

دلم عجیب گرفته

مادربزرگ عزیزم که همه ی دنیای من بود ده روز پیش از زمین پر کشید.

درد بزرگیه

نویسنده : ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۳