دلم از زندگی سیر است - قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


دلم از زندگی سیر است

از همه چیز این زندگی بیزارم و بیشتر از همه از تو!

از گریه هام و تنهایی هام خسته ام.

از وضع و حال و سبک زندگی که نه میتونم سرم رو بیاندازم پایین و به این زندگی گوسفندی ادامه بدم و نه می تونم بکنم ازش ،حالم بهم می خوره.

وقتی مقصری ولی به من می گی بس کن و مثل آدم زندگیتو بکن ،دلم می خواد همه ی عالم رو سرم خراب بشه ولی این قدر تحقیر نشم.

اکثرا موقع دعوا می گه دیگه نمی زارم بری سر کار و من تو دلم حسابی می ترسم اگه بخواد حرفشو عملی کنه و تنها دلخوشیم هم از بین بره ،اما به ظاهر خودمو قوی نشون می دم که از تهدیدش نمی ترسم

نویسنده : ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱۸
کلمات کلیدی :دلم از زندگی سیر است