روزای آخر..... - قفس زندگی

قفس زندگی

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد / چه نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


انگار هر چی به روزای آخر نزدیک می شیم،فشار و رنج و سختی بیشتر می شه.

با خودم فکر می کنم روزای آخر مثل نفس های آخره ....

زیر بار این همه فشار دارم له می شم.

بخاطر اطرافیان باید تظاهر کنم همه چی خوبه و من مشکلی ندارم اما تو دلم غوغاست.

دلم می خواد برم یه جایی از ته دل اون قدر فریاد بزنم تا بلکه کمی دلم سبک بشه .

باورش سخته که یه عمر زندگی این جوری از هم بپاشه.

برای من و دختری دعا کنید ،لطفا

نویسنده : ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۸
کلمات کلیدی :روزای آخر