آرزو

دلم یه دوست می خواد که بشه بهش اعتماد کرد و واقعا بشه تو همه ی شادی ها و ناراحتیها شریکش کرد و صد البته شریک همه ی خوشی ها و نا خوشی هاش شد

دلم می خواد کسی رو داشته باشم که بشه راجع به هر چی که دوست دارم بدون دغدغه ی قضاوتش باهاش حرف بزنم

البته می دونم این کسی که من آرزو می کنم نیست در جهانه

خب اما من هر چی دلم بخواد می تونم آرزو کنم هر چند هیچ وقت بهش نرسم

/ 0 نظر / 19 بازدید